Affaldshåndtering

Her er der lidt oplysninger omkring håndtering af affald.

I ejendommen er der skrældeskakter. I disse kan du kaste restaffald af dagrenovation.
Dagrenovation i max 15 ltr. pose, som er lukket med knude eller snor. Pizzabakker skal rives i små stykker. Alternativt renses for madrester af afleveres i genbrugsområdet.

Genbrugsområdet finder du for enden af parkeringspladsen ved nr 2-4. Her kan du aflevere det meste affald såsom
pap, batterier, hård/blød plast, glas, metal/dåser, flasker m.m.

Du kan via kommunens hjemmeside læse mere om hvor du finder den nærmeste genbrugsstation.


Yderligere oplysninger kan findes på Københavns kommunens hjemmeside.