Fælles Arbejdsweekend
Husk fælles arbejdes weekend lørdag den 2 juli 2022

Vask af parkeringskælderen
Parkeringskælderen bliver vasket mandag den 11. juli 2022.

Denne dag skal alle biler og cykler fjernes fra parkeringskælderen.

Påmindelse: Cykeloprydning er i fuld gang
Vi har besluttet at iværksætte en oprydning af de ubrugte cykler, cykelanhænger, legetøj og barnevogne der fylder op i cykelstativer og andre steder. Det kommer til at ske på følgende måde:

Onsdag den 1. juni 2022 vil vores vicevært sætte plastik strips på alle cykler i cykelskurene, cykelstativerne og på fællesarealerne omkring ejendommene. (Plastikstrips bruger man bl.a. til at bundte ledninger sammen med).

Beboerne har frem til den 28. juni 2022 til at fjerne dem fra cyklerne.

Cykler, som den 29. juni 2022 stadig har strips på, vil blive indsamlet og overgivet til Politiets hittegodskontor d. 30. juni, 2029. KORT FORTALT: Hvis du vil beholde dine/jeres cykler, så fjern plastik strippen inden 28. juni, 2022!

Evt. henvendelser til bestyrelsen på email:

Reminder: Removal of unused bicycles is in progress. We will perform a clear-out of unused bicycles, bicycle trailers, toys and prams in the residence during the next month.

What will happen is:
On 1 June 2022 our caretaker, will mount a plastic strip on all bicycles in our bicycle sheds as well as on those on all public areas in the residence. You have until 28 June, 2022 to remove the plastic strips from your bicycles.

Bicycles, that by 29 June, 2022 still have a plastic strip attached to them, will be handed over to the Police 30 June 2022, as lost property. IMPORTANT: Remove the plastic strips before 28 JUne, if you want to keep your bicycles!

Send your questions by email to

Storskrald
Forventede datoer for storskraldscontaineren, der kommer ca. hver 3 uge ud for #12

Mandag/tirsdag den 28-29 juni 2022
Mandag/tirsdag den 18-19 juli 2022
Mandag/tirsdag den 8-9 august 2022
Mandag/tirsdag den 29-30 august 2022
Mandag/tirsdag den 19-20 september 2022
Mandag/tirsdag den 10-11 oktober 2022
Mandag/tirsdag den 31 oktober - 1 november 2022
Mandag/tirsdag den 21-22 november 2022
Mandag/tirsdag den 12-13 december 2022